Bekijk en luister concept RES 1.0

De gemeente Someren werkt samen met de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE), de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, de provincie Noord-Brabant en Enexis Netbeheer aan een Regionale Energiestrategie (RES). In de RES komt te staan hoe de regio meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken.
De concept RES 1.0 is gereed en kun je terugkijken en luisteren