Help je mee afkoppelen?

Voorpagina brochure afkoppelen

Door de verandering van het klimaat hebben we steeds meer te maken met extreme regenbuien en langere perioden van droogte. De gemeente heeft veel aandacht voor het klimaatbestendig inrichten van het openbaar gebied. Extra groen in het straatbeeld zorgt tijdens hete zomers bijvoorbeeld voor extra verkoeling om hitte-stress tegen te gaan Ook zijn er diverse buffer- en infiltratie voorzieningen aangelegd om het regenwater bij hevige buien tijdelijk op te vangen en in de grond te laten trekken. Ongeveer 60% van het oppervlak in het bebouwd gebied is echter particulier terrein of bedrijventerrein. We hebben de hulp van onze inwoners daarom ook hard nodig om de gevolgen van het klimaat tegen te gaan. Elke vierkante meter telt! Doe je ook mee?

Subsidie voor afkoppelen

Het aanpassen van de regenwaterafvoer zodat het water niet naar het riool gaat, noemen we afkoppelen. Een makkelijke manier om af te koppelen is om je regenpijp door te zagen en het regenwater op te vangen in de tuin. Door een buffer te creëren, een plek waar je het water in je tuin vasthoudt, kan het langzaam de grond in zakken (infiltreren). De gemeente stimuleert het afkoppelen van regenwater in de tuin. Je kunt hiervoor gebruik maken van een subsidieregeling. Mogelijk heb je daarnaast ook recht op een financiële tegemoetkoming van de waterschappen Aa en Maas of De Dommel. Kijk voor meer informatie op http://www.onweerstaanbaarsomeren.nl/project/afkoppelen/