RES

Het klimaatakkoord op regionaal niveau.

Logo Metropoolregio Eindhoven RES

De gemeente Someren heeft samen met de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE), de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, de provincie Noord-Brabant en Enexis Netbeheer een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. In de RES 1.0 staat hoe de regio meer duurzame energie gaat opwekken, energie gaat besparen en hoe in de regio strategisch kan worden in gezet op schaarse duurzame warmtebronnen. 
Op energieregiomre.nl vind je steeds de actuele openbare informatie over de Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven (RES MRE). Publieksversie van de RES 1.0 bekijken.