Someren aardgasvrij

In 2050 moeten alle huizen in Nederland van het gas af zijn.

Waterdael aardgasvrij-klaar

  • 95 procent van alle woningen gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en koken
  • Het gebruik van aardgas is slecht voor het milieu
  • In 2050 moeten daarom alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Om straks op tijd klaar te zijn, gaat de gemeente nu al aan de slag.
  • Op dinsdag 6 oktober 2020 vond er een online bijeenkomst plaats, videopresentatie bewonersavond 6 oktober 2020, waar een dertigtal deelnemers zijn bijgepraat over dit onderwerp en met hen van gedachten is gewisseld over de plannen die er zijn.
  • Op dinsdag 23 februari 2021 vond er een tweede online bijeenkomst plaats, videopresentatie bewonersavond 23 februari 2021. Tijdens deze avond is de stand van zaken van het project besproken en zijn mogelijke interessante verkenningsgebieden (Someren-Noord en Someren-Centrum, alternatief Waterdael I en II) toegelicht.
  • Op donderdag 22 juli heeft de gemeenteraad van Someren de ‘Transitievisie Warmte Gemeente Someren 1.0’ vastgesteld. In deze visie geeft gemeente Someren aan hoe, stap voor stap en wijk voor wijk, tussen nu en 2050, woningen en (bedrijfs-)panden van het aardgas afgaan. Ook is in deze visie in beeld gebracht welke duurzame bronnen we in Someren kunnen inzetten ter vervanging van aardgas.

Klimaatakkoord

  • In 2015 heeft de Nederlandse overheid samen met 194 andere landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken
  • De deelnemende landen aan het akkoord mogen zelf bepalen hoe ze de opwarming van de aarde tegengaan en welke maatregelen ze treffen
  • De Nederlandse overheid heeft onder andere besloten dat we van het aardgas afstappen om zo de uitstoot van CO2 te beperken
  • De omschakeling van aardgas naar duurzame energie wordt Energietransitie genoemd

Transitievisie Warmte

Gemeente Someren heeft een Transitievisie Warmte. In de visie zijn twee mogelijke startwijken in de kern Someren benoemd. Dit betreft de wijken Someren-Noord en Waterdael I en II. Uit een haalbaarheidsonderzoek volgt dat een warmtenet in de wijk Someren-Noord, gevoed met restwarmte van bedrijven op het naastgelegen bedrijventerrein ‘Sluis Elf’, of warmte uit het oppervlaktewater van de Zuid Willemsvaart, een voor de hand liggende keuze voor deze jaren 70-wijk is. Voor de jaren 90-wijk Waterdael I+II, met al beter geïsoleerde woningen, ligt een all-electric warmtevoorziening met warmtepompen voor de hand. In het laatste kwartaal van 2021 is een aanvullend onderzoek uitgevoerd voor deze potentiële startwijken. In 2022 is een communicatieplan voor een isolatiecampagne voor de wijk Waterdael I+II opgesteld. In februari 2022 heeft het college van B&W besloten om in deze wijk te starten met het aardgasvrij-ready maken van de woningen, op weg naar de overstap naar een all-electric duurzame warmtevoorziening vanaf 2030.

Tevens is besloten om in het tweede kwartaal 2023 een verdiepend onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid van warmtenetten in de wijken Someren-Centrum en Someren-Noord. In de loop van dat kwartaal starten we ook onze isolatiecampagne. Dit vooruitlopend op het in de loop van 2024 aanbieden van ontzorging van isolatiemaatregelen voor woningeigenaren in Someren, op weg naar gasloos wonen. Via de collectieve aanpak van De Groene Zone Isoleren en de inzet van middelen van het Nationaal Isolatie Programma willen we vooral woningeigenaren met energiearmoede helpen met het zonder inbreng van eigen middelen realiseren van forse besparingen op  het energieverbruik en dus ook de energierekening.

Wat kunt u nu al doen?

Samen werken we aan het verbeteren van de leefomgeving en maken we Someren Natuurlijk Duurzaam!